اطلاعاتی درباره ی آنفولانزای مرغی :

 بخش علمی شرکت آرين رشد افزا-دكتر امير حسين شهروي

     در ژانويه سال 2004 سازمان بهداشت جهانی گزارش داد که آنفولانزای مرغی به سرعت جايگزين سارس خواهد شد. شدت گسترش اين بيماری در دو ماه اخير نشان داده است که اين پيش بينی چندان بيجا نبوده است تا هفته دوم فوريه در حاليکه تمام امکانات جهانی برای کنترل اين بيماری بسيج شده است روز به روز آمار کشورهای در گير بالاتر می رود و آينده مبهمی برای اين بيماری پيش بينی می شود.پرندگان وحشی عامل اصلی انتقال اين بيماری به شمار می آيند .هرچند که انسان و ساير موجودات حيات وحش نيز به اين بيماری مبتلا  می شوند وليکن قدرت پرواز و جابجايی سريع پرندگان آنها را به عنوان عامل اصلی انتقال اين بيماری معرفی کرده است.اولين گزارش مرگ و مير اين بيماری در ماه می  سال 1997 در هنگ کنگ اعلام گرديد برغم اين مورد در آن سال سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که آنفولانزای مرغی به ندرت در انسان عامل بيماری است و تنها علايم خفيفی نطير ريزش اشک از چشم خواهد داشت .ساب تايپ های مختلف اين ويروس H5N1-H9N2-H7N7  می باشند .سوش آخر به عنوان جديدترين تايپ قابل انتقال به انسان شناخته شده و قدرت جهش و تغيير ژنوم به سمت ويروس حادتر را دارا می باشد. در سال 1997 همه گير ی آ نفولانزای مرغی با سوش H5N1 برای بار دوم روی داد اينبار 6 نفر جان سپردند و 12 نفر به شدت بيمار شدند از اين تعداد 9 نفر کودکان زير 10 سال بودند .دو سال بعد در ماه مارس 1999 دو مورد از درگيری جديد با سوش H9N2 گزارش گرديد.برطبق آنچه که سازمان بهداشت جهانی گزارش کرده است علت اصلی  درگيری انسانها بااين بيماری در اثر تماس باپرندگان مبتلا و عمدتا شکاری  بوده است .مطالعاتی که بر روی دو مورد شيوع اين بيماری در سال 1997 در هنگ کنگ صورت گرفت نشان داد که مبتلايان به اين بيماری عمدتا در نزديکی مراکزنگهداری و پرورش مرغها و يا کشتارگاهها و يا کارخانجات بسته بندی و فراوری مرغ زندگی می کرده اند.تا اين زمان هيچگونه گزارش قطعی مبنی بر اينکه اين بيماری به طور مستقيم از انسانی به انسان ديگر منتقل گردد وجود ندارد. نشانه های اين بيماری در مبتلايان هنگ کنگی در سال 1997 عمدتا تب شديد ،احساس کوفتگی،سرفه و گلودردهای وحشتناک بوده   است در آن سالها اين بيماری به عنوان يک بيماری منطقه ای شناخته می شد که  تنها در آسيای جنوب شرقی بروز کرده است و علاوه بر آن افرادی که در معرض آن قرار دارند نيز محدود به کسانی است که با پرندگان تماس نزديکی دارند. اما امروزه نگرانی عمده ای که در مورد اين ويروس وجود دارد اين است که چنانچه به هر دليلی اين ويروس با آنفولانزای انسانی ترکيب شود و نوع جهش يافته آن ايجاد گردد آنگاه قادر خواهد بود تا از شخصی به شخص ديگر انتقال يابد. از سوی ديگر ويروس آنفولانزای انسانی به مراتب آسانتر  از بيماری وحشت آور سارس منتقل می شود و ميزان مرگ و ميرآن نيز بالاتر از سارس می باشد.بنا به گفته آقای پيتر کوردينگی مدير برنامه های منطقه ای آسيای جنوب شرقی سازمان بهداشت جهانی در مانيل هيچگونه دفاعی در برابراين ویروس تا کنون متصور نمی باشد و چنانچه اين ويروس قادر شود تا از بين انسانها انتقال يابد آنگاه جهان با فاجعه ای به مراتب عظيم تر از سارس و يا جنون گاوی روبرو می شود.راه های انتقال آنفولانزای مرغی:پرندگان آبزی مهمترين عامل مخزنی آنفولانزای مرغی هستند .آنها اين ويروس را در روده خود نگهداری کرده و سپس بوسيله مدفوع پخش می کنند.علاوه بر مدفوع بزاق و ترشحات بينی اين پرندگان هم حاوی ويروس می باشد.ميزان زيادی از سوشهای آنفولانزا غير از آنچه که نام برده شد بيماری زا نيستند و انتشار آنها بيخطر است.بيماری بيشتر در ميان پرندگان اهلی مانند مرغ و بوقلمون و برخی از پرندگان وحشی مهاجر و آبزی شيوع دارد.در مناطقی که اين بيماری وجود داشته باشد سوش H5N1 اين بيماری به سادگی از يک مرغداری به مرغداری مجاور در بين پرندگان اهلی انتقال ميابد بعلاوه مدفوع پرندگان وحشی نيز عامل ديگر انتقال اين بيماری می باشد.ويروس اين بيماری می تواندبه مدت 4 روز در دمای 22 درجه و نزديک به سی روز دردمای صفر درجه در خارج از محيط زنده بيماری زا باشد. در صورتيکه اين ويروس فيريز شود برای مدت نامعلومی بيماری زا می ماند. بنابراين انسانهای مبتلا اين بيماری را از تماس مستقيم با پرندگان بيمار و يا ترشحات آنها دريافت کرده اند به نظر می رسد اين بيماری بين انسانها نيز با انتقال اين ترشحات مرغی جابجا شود ولی اثرات و شدت آن به مراتب خفيف تر خواهد بود. چنانچه اين ويروس با آنفولانزای انسانی ترکيب شود قادر خواهد بود مستقيما از فردی به فرد ديگر منتقل شود.نشانه های آنفولانزای مرغی در انسان:آنچه که تا کنون گزارش شده بسيار متنوع می باشد از يک آب ريزش ساده چشم تا مرگ! علايم اين بيماری تب ،سرفه گلو دردهای خفيف يا شديد،دردهای متناوب عضلانی ،تا عفونت چشم ،استرس های شديد تنفسی،ذات الريه ويروسی و بالاخره مرگ می باشد.تقويم بيماری آنفولانزای مرغی از سال 1997 تا کنون: بر طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی از 1997 تا هفته دوم فوريه 2004 آمار شيوع بيماری آنفولانزای مرغی به شرح ذيل می باشد :ماه می 1997:اولين قربانی انسانی آنفولانزای مرغی گزارش شد. بعد از آن در هنگ کنگ در طول 3 ماه6 نفر کشته شده و نزديک به يک ونيم مليون مرغ معدوم گرديد.1999:دو مورد در گيری باآنفولانزای مرغی و اينبار با سوش متفاوت در جنوب هنگ کنگ گزارش گرديد.ماه می 2001:در پی گزارشی مبنی بر شيوع آنفولانزای مرغی در ماکائو مقامات هنگ کنگ دستور به معدوم سازي يک مليون جوجه و مقادير قابل توجهی از گله های کفتر و مرغابی را صادر کردند.ماه فوريه 2003:يک مرد 33 ساله هنگ کنگی  بعد از درگيری با آنفولانزای مرغی جان سپرد.ماه آوريل 2003: سوش جديدآنفولانزای مرغی H7N7 در هلند بيش از هشتاد نفر را مبتلا کرده و يک  نفر از آنها را کشت.ماه نوامبر2003:مقامات تايلند شيوع گسترده وبای مرغی را در آن کشور گزارش کردند.ماه دسامبر 2003:مقامات کره جنوبی وقوع آنفولانزای مرغی را در آن کشور اعلام داشته و به ارتش دستور دادند تا صدها هزار گله از پرندگان اين کشور را معدوم نمايد.نهم ژانويه 2004:شيوع آنفولانزای مرغی در ويتنام اعلام شدوسازمان ملل کمک های خود را به آن کشور ارسال نمود.سيزدهم ژانويه 2004:مقامات سازمان بهداشت جهانی در ويتنام اعلام کردند که سه نفر در اثر آنفولانزای مرغی در اين کشور جان سپرده اند .در این روز ژاپن اعلام کرد که آنفولانزای مرغی در آن کشور دیده شده است.چهاردهم ژانويه 2004:سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که آنفولانزای مرغی می رود تا به بيماری شديدتری از  سارس تبديل شود.پانزدهم ژانويه 2004:ويتنام گزارش داد که چهار نفر ديگر در اثر اين بيماری جان سپرده اند.بيست و يکم زانويه 2004:لائوس گزارش دادکه موارد مشکوکی از وبای مرغی در اين کشور ديده شده است.بيست وسوم ژانويه2004:تايلند گزارش داد که دو نفر در اين کشور به آنفلانزای مرغی مبتلا شده اند که يکی از آنها جان سپرده است در همين روز کامبوج گزارش داد جواب تست آنفولانزای عده ای از پرندگان اين کشور مثبت بوده است.بيست و چهارم ژانويه 2004:سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که يک پسر بچه سيزده ساله در جنوب ويتنام در اثر اين بيماری جان سپرده است .اين اولين مورد گزارش اين بيماری در جنوب ويتنام بوده است.بيست و هفتم ژانويه 2004:چين بعنوان دهمين کشور آسيايی شيوع آنفولانزای مرغی در آن کشور را اعلام داشت.به کشاورزان سه ناحيه در چين دستور داده شد تا همه پرندگان خود را معدوم کنند. در اين روز مقامات بهداشتی ايالت متحده دستور بررسی امکان ابتلای مرغان اين کشور را به آنفولانزا صادر کردند.بيست و هشتم ژانويه:ويتنام اعلام داشت که دو خواهر دراين کشور بعلت ابتلا به آنفولانزای مرغی در گذشته اند.بيست و نهم ژانويه 2004:در مقاله ای که در مجله New Scientist به چاپ رسيد کشور چين بعلت اينکه در سال 1997 بجای معدوم کردن پرندگان خود آنها را بر عليه آنفولانزا واکسينه کرده بود مقصر شناخته شد در اين مقاله تاکيد شده که بر طبق گزارشات اين واکسيناسيون موثر نبوده است.بر اساس اين مقاله مقامات کانادا از محققان آن کشور خواستند تا قابليت مقابله واکسن تامی فلو را که در آن کشور بر عليه  آنفولانزا مصرف می شود بررسی کنند.سی ژانويه 2004: سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که کشورهايی از آسيا که در آنها آنفولانزا ی مرغی وجود داشته است می بايست استراتژی محکمي بر عليه اين بيماری داشته باشند . در اين روز اندونزی وپاکستان کشتار مرغان مشکوک خود را آغاز نمودند. دوم فوريه 2004:سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود با توجه به اينکه در ويتنام به نظر می رسد يکی از زنان قربانی اين بيماری را بعد از ابتلای برادرش گرفته باشد احتمال انتقال آن از انسان به انسان وجود دارد وليکن هنوز قطعی نيست.در اين روز  ويتنام اعلام کرد يک پسر 18  ساله در اين کشور در اثر ابتلا به اين بيماری جان داده است تايلند هم گزارش از مرگ يک زن 58 ساله در اين کشور داد.چهارم فوريه 2004:سازمان بهداشت جهانی تحقيق بر روی سوش احتمالی بيماری در قربانيان را آغاز کرد.يک دختر16 ساله ويتنامی جان سپرد. کشور چين ادعا نمود که تا کنون هيچ کس در اين کشور در اثر اين بيماری نمرده است وليکن در 12 ناحيه بشدت اوضاع تحت کنترل است.ششم فوريه 2004:بالاخره در آمريکا سويه آنفولانزای مرغی در مرغداری های دلاور در اين کشور از محوطه بينی جوجه ها جدا گرديد. و بلا فاصله کار معدوم سازی مرغهای اين ايالت آغاز شد.هفتم فوريه 2004:براساس گزارش کارشناسان بهداشت جهانی تا کنون هيچ سويه جهش يافته اين ويروس يافت نشده است.برغم اين گزارش کشور چين اعلام نمود که شش گونه جديد از پرندگان به اين بيماری مبتلا شده اند.نهم فوريه 2004:سازمان بهداشت جهانی از تمامی مراکز تحقيقاتی در خواست کرد کار برروی واکسن آنفولانزا را گسترش دهند.يازدهم فوريه 2004: اتحاديه اروپا يک مليون يورو برای مقابله با آنفولانزای مرغی در ويتنام اختصاص داد. دومين گله درگير با آنفولانزای مرغی در ايالت دلاور تشخيص داده شد.دوازدهم فوريه 2004: در ايالت نيوجرسی در آمريکا آنفولانزای مرغی تشخيص داده شد.سيزدهم فوريه 2004:بر طبق بررسی هايی که انجام گرفت دوره نهفتگی آنفولانزای مرغی در انسان سه روز اعلام شد.آنچه در اين مقاله آورده شده بازتابی است از عمق فاجعه ای که اين روزها جهان با آن درگير می باشد.آخرين خبر اينکه در چند روز آينده وزيران بهداشت اتحاديه اروپايی گرد هم می آيند تا درباره راههای مقابله بااين بماری با همديگر مذاکره کنند.سازمان دامپزشکی کشور ما بعنوان متولی بررسی سلامت دام های کشور می تواند پاسخگوی خوبی برای اين سوال باشد که آيا اين بيماری شبه مخوف از مرزهای ايران هم عبور کرده و اگر نه چه تدابيری برای  پذيرايی از اين مهمان ناخوانده انجام شده است؟ مهمانی که در لابلای هياهوهای اجتماعی جامعه امروز ما مي رود تا دزدانه وارد شود. منتظر می نشينيم تا خبرهای خوشی از متوليان داشته باشيم.

 

تذكر:  استفاده از مقالات با ذكر نام ماخذ و نام نويسنده مقالات بلا مانع است  ---  بخش علمي شركت آرين رشد افزا